Current river flow graphs

Nov 2018

 

Ashley 19 11
Amuri Plains 19 11
hurunui blythe 19 11
Waiau Marble point 19 11
waipara 19 11JPG